TEMPO DOELOE – GESCHIEDENIS

Tijdens de komst van de Nederlanders in de 16e en 17e eeuw was de archipel versplinterd in koninkrijkjes. De invloed van Nederland beperkte zich tot de plekken waar de VOC handelsenclaves had gevestigd. Pas vanaf begin 19e eeuw begon Nederland de archipel onder Nederlands koloniaal bestuur te brengen. Na een bloedige strijd in 1905 in Bali was de kolonisatie van de archipel op enkele plekken in Nieuw Guinea na compleet.

Door de Industriële Revolutie en de aanleg van het Suezkanaal werd de reistijd van en naar Nederlands-Oost-Indië aanzienlijk verkort en daarmee ook het gemak. De ontmoeting van westerse en oosterse culturen deed ook verschillende kruisbestuivingen doen plaatsvinden. In taal, architectuur en culinaire uitingen zijn die kruisbestuivingen nog te herkennen, ook hier in Nederland! De Rijsttafel is daar een mooi voorbeeld van. Diverse recepten in Indonesië kennen hun oorsprong in het westen. Soms zijn ze nu in de vergetelheid geraakt, maar andere hebben in het huidige Indonesië een prominente plaats veroverd in het dagelijkse menu.

Het leven in Tempo Doeloe (de tijd van toen) had het tempo en deels de gewoonten van het land. In de avond trok men wat gemakkelijks aan (sarong of pyjama) en verpoosde men zich op de galerij of veranda om daar van de avondkoelte te genieten. Er werd vroeg opgestaan en soms werd er een middagrust gehouden.

In het restaurant is langs de ramen op de eerste verdieping een setting gecreëerd zoals dat was tijdens de dertiger jaren van de 20e eeuw. In deze ruimte hangt de KLM poster die als kunstwerk voor het thema van deze week dient.

RECEPTEN

AYAM MENTEGA

Kip gebakken in boter met ketjap
en limoen.
lees meer

KENTANG BALADO

Gebakken aardappelschijfjes in
een lekkere sambalsaus.
lees meer

ZWART ZUUR KIP

Kip gesmoord in een kruidige, donkere wijnsaus.
lees meer